Kistemplomi Családi Napközi

Hálózat

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse, jutalom."
Ige: 127 zsoltár 3 vers

Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség

TÁJÉKOZATÓ

CSALÁDI NAPKÖZI BŐVÍTÉSE A DEBRECEN KISTEMPLOM-ISPOTÁLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A Kistemplom-Ispotályi Egyházközség szervezeti keretein belül két új családi napközi kezdte meg működését 2015 februárjában. A nappali gyermekellátást szolgáló új napközi csoportok kialakítását közel 35 millió forinttal támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya.

Az Egyházközség a projekt megkezdését megelőzően három családi napközit működtetett, melyet két darab, 7 fős napközi csoporttal szándékoztak bővíteni ? a felmerülő kapacitásigények kielégítésére. A két új napközi az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg. A projekt keretében építési beruházás és a későbbi működést segítő eszközbeszerzés zajlott 2014 novemberétől kezdődően. A beruházás keretében két csoportszoba, melegítő konyha, korszerű vizesblokk került kialakításra, valamint akadálymentessé vált az intézmény. A gyermekek felvétele a beruházással párhuzamosan folyt, a tényleges nappali ellátásuk pedig 2015 februárjában kezdődhetett meg a Révész tér 4. szám alatti felújított egyházközségi ingatlanon.

A TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0168 számú projekt keretében az újonnan felvett dolgozók szakirányú továbbképzése folyamatosan zajlik - a kisgyermekek szakszerű ellátásának biztosítása érdekében. A projekt megvalósítási időszaka alatt a gyermekek részére ingyenes étkeztetési lehetőséget biztosít az Egyházközség, továbbá a gyermekek külön Zeneovi, Ringató, valamint bábszínházas foglalkozásokon vehetnek részt. A projekt sikerességét az intézmény dolgozóin túlmenően további szakmai megvalósítók biztosítják.

A projekt eredményeként az intézmény befogadóképessége bővült, így további 14 kisgyermek nappali ellátását képes kulturált körülmények között biztosítani, megteremtve a lehetőséget szüleiknek a munkaerő-piacra való visszatéréshez, illetve a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetéséhez.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 34.955.576 Ft.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2015.10.31.
További információ kérhető:
Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség
4025 Debrecen, Révész tér 2.
csana.kistemplom@gmail.com

2015.| 10.| 30.
Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség

SAJTÓKÖZLEMÉNY

CSALÁDI NAPKÖZI BŐVÍTÉSE A DEBRECEN KISTEMPLOM-ISPOTÁLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A Kistemplom-Ispotályi Egyházközség szervezeti keretein belül két új családi napközi kezdte meg működését 2015 februárjában. A nappali gyermekellátást szolgáló új napközi csoportok kialakítását közel 35 millió forinttal támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya.

Az Egyházközség a projekt megkezdését megelőzően három családi napközit működtetett, melyet két darab, 7 fős napközi csoporttal szándékoztak bővíteni – a felmerülő kapacitásigények kielégítésére. A két új napközi az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg. A projekt keretében építési beruházás és a későbbi működést segítő eszközbeszerzés zajlott 2014 novemberétől kezdődően. A beruházás keretében két csoportszoba, melegítő konyha, korszerű vizesblokk, a gyermekek számára biztonságos játszóudvar került kialakításra, valamint akadálymentessé vált az intézmény. A gyermekek beiratkozása a beruházással párhuzamosan elkezdődött, a tényleges nappali ellátásuk pedig 2015 februárjában kezdődhetett meg a Révész tér 4. szám alatti felújított egyházközségi ingatlanon.

A TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0168 számú projekt keretében az újonnan felvett dolgozók képzése történt meg a kisgyermekek szakszerű ellátásának biztosítása érdekében. A projekt megvalósítási időszaka alatt a gyermekek részére ingyenes étkeztetési lehetőséget biztosított az Egyházközség, továbbá a gyermekek külön Zeneovi, Ringató, valamint bábszínházas foglalkozásokon vettek részt. A projekt sikerességét az intézmény dolgozóin túlmenően további szakmai megvalósítók biztosították (tájékoztatás-nyilvánosság, projektmenedzsment, grafikai szolgáltatások). A megvalósítás ideje alatt kommunikációs kampány zajlott, a sikeres létszám biztosítása érdekében, továbbá új „csana” honlap jött létre segítve a szülők tájékoztatását.

A projekt eredményeként az intézmény befogadóképessége bővült, így további 14 kisgyermek nappali ellátását képes kulturált körülmények között biztosítani, megteremtve a lehetőséget szüleiknek a munkaerő-piacra való visszatéréshez, illetve a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetéséhez.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 34.955.576 Ft.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2015.10.31.
További információ kérhető:
Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség
4025 Debrecen, Révész tér 2.
csana.kistemplom@gmail.com